Расписание матчей Чемпионат Казахстана 2019. Первая лигаТурнирЧемпионат Казахстана 2019. Первая лига
TournamentKazakhstan 2019. First League
Победитель


1 тур
05.04.2019 БайконурБайконур 2:2
Кызыл-Жар СККызыл-Жар СК
05.04.2019 Академия ОнтуАкадемия Онтустик 3:1
КыранКыран
06.04.2019 АлтайАлтай 2:0
ЭкибастузЭкибастуз
06.04.2019 МахтааралМахтаарал 2:0
Жетысу БЖетысу Б
06.04.2019 Астана МАстана М 1:1
АкжайыкАкжайык
06.04.2019 КаспийКаспий 2:0
Шахтёр-БулатШахтёр-Булат
07.04.2019 Кайрат-ЖастарКайрат-Жастар 4:1
Актобе-ЖасАктобе-Жас
2 тур
14.04.2019 МахтааралМахтаарал 2:0
КаспийКаспий
14.04.2019 ЭкибастузЭкибастуз 0:1
Академия ОнтуАкадемия Онтустик
14.04.2019 КыранКыран 2:2
БайконурБайконур
14.04.2019 Кызыл-Жар СККызыл-Жар СК 5:4
Кайрат-ЖастарКайрат-Жастар
15.04.2019 Жетысу БЖетысу Б 3:2
АкжайыкАкжайык
15.04.2019 Шахтёр-БулатШахтёр-Булат 0:2
АлтайАлтай
15.04.2019 Астана МАстана М 4:1
Актобе-ЖасАктобе-Жас
3 тур
21.04.2019 АкжайыкАкжайык 2:0
Актобе-ЖасАктобе-Жас
21.04.2019 Академия ОнтуАкадемия Онтустик 3:1
Шахтёр-БулатШахтёр-Булат
21.04.2019 Кайрат-ЖастарКайрат-Жастар 2:2
КыранКыран
21.04.2019 БайконурБайконур 2:1
ЭкибастузЭкибастуз
21.04.2019 КаспийКаспий 1:0
Жетысу БЖетысу Б
21.04.2019 АлтайАлтай 2:1
МахтааралМахтаарал
21.04.2019 Астана МАстана М 1:1
Кызыл-Жар СККызыл-Жар СК
4 тур
28.04.2019 КыранКыран 2:1
Астана МАстана М
28.04.2019 Шахтёр-БулатШахтёр-Булат 2:2
БайконурБайконур
28.04.2019 КаспийКаспий 0:0
АлтайАлтай
28.04.2019 МахтааралМахтаарал 0:1
Академия ОнтуАкадемия Онтустик
28.04.2019 ЭкибастузЭкибастуз 0:1
Кайрат-ЖастарКайрат-Жастар
28.04.2019 Кызыл-Жар СККызыл-Жар СК 0:1
АкжайыкАкжайык
28.04.2019 Жетысу БЖетысу Б 1:1
Актобе-ЖасАктобе-Жас
5 тур
04.05.2019 АлтайАлтай 1:1
Жетысу БЖетысу Б
04.05.2019 Астана МАстана М 2:1
ЭкибастузЭкибастуз
04.05.2019 АкжайыкАкжайык 2:2
КыранКыран
04.05.2019 Академия ОнтуАкадемия Онтустик 0:2
КаспийКаспий
04.05.2019 Кайрат-ЖастарКайрат-Жастар 4:0
Шахтёр-БулатШахтёр-Булат
04.05.2019 БайконурБайконур 0:0
МахтааралМахтаарал
04.05.2019 Актобе-ЖасАктобе-Жас 0:0
Кызыл-Жар СККызыл-Жар СК
6 тур
11.05.2019 ЭкибастузЭкибастуз 0:0
АкжайыкАкжайык
11.05.2019 КаспийКаспий 3:1
БайконурБайконур
11.05.2019 АлтайАлтай 3:0
Академия ОнтуАкадемия Онтустик
11.05.2019 КыранКыран 6:1
Актобе-ЖасАктобе-Жас
11.05.2019 Шахтёр-БулатШахтёр-Булат 2:0
Астана МАстана М
11.05.2019 Жетысу БЖетысу Б 1:1
Кызыл-Жар СККызыл-Жар СК
11.05.2019 МахтааралМахтаарал 0:4
Кайрат-ЖастарКайрат-Жастар
7 тур
16.05.2019 Кызыл-Жар СККызыл-Жар СК 2:1
КыранКыран
16.05.2019 Академия ОнтуАкадемия Онтустик 1:1
Жетысу БЖетысу Б
16.05.2019 Астана МАстана М 5:2
МахтааралМахтаарал
16.05.2019 АкжайыкАкжайык 3:2
Шахтёр-БулатШахтёр-Булат
16.05.2019 Актобе-ЖасАктобе-Жас 0:2
ЭкибастузЭкибастуз
16.05.2019 Кайрат-ЖастарКайрат-Жастар 1:1
КаспийКаспий
16.05.2019 БайконурБайконур 1:3
АлтайАлтай
8 тур
25.05.2019 Жетысу БЖетысу Б 3:1
КыранКыран
25.05.2019 Шахтёр-БулатШахтёр-Булат 1:0
Актобе-ЖасАктобе-Жас
26.05.2019 ЭкибастузЭкибастуз 1:3
Кызыл-Жар СККызыл-Жар СК
26.05.2019 Академия ОнтуАкадемия Онтустик 3:2
БайконурБайконур
26.05.2019 МахтааралМахтаарал 0:2
АкжайыкАкжайык
26.05.2019 КаспийКаспий 3:2
Астана МАстана М
26.05.2019 АлтайАлтай 2:0
Кайрат-ЖастарКайрат-Жастар
9 тур
31.05.2019 АкжайыкАкжайык 1:1
КаспийКаспий
31.05.2019 Астана МАстана М 1:2
АлтайАлтай
31.05.2019 Кайрат-ЖастарКайрат-Жастар 1:0
Академия ОнтуАкадемия Онтустик
31.05.2019 Кызыл-Жар СККызыл-Жар СК 2:0
Шахтёр-БулатШахтёр-Булат
31.05.2019 Актобе-ЖасАктобе-Жас 1:2
МахтааралМахтаарал
31.05.2019 КыранКыран 2:1
ЭкибастузЭкибастуз
01.06.2019 БайконурБайконур 4:2
Жетысу БЖетысу Б
10 тур
15.06.2019 Жетысу БЖетысу Б 1:0
ЭкибастузЭкибастуз
15.06.2019 Шахтёр-БулатШахтёр-Булат 1:1
КыранКыран
16.06.2019 Академия ОнтуАкадемия Онтустик 3:1
Астана МАстана М
16.06.2019 МахтааралМахтаарал 1:2
Кызыл-Жар СККызыл-Жар СК
16.06.2019 КаспийКаспий 7:0
Актобе-ЖасАктобе-Жас
16.06.2019 АлтайАлтай 2:0
АкжайыкАкжайык
16.06.2019 БайконурБайконур 1:0
Кайрат-ЖастарКайрат-Жастар
11 тур
22.06.2019 КыранКыран 0:0
МахтааралМахтаарал
22.06.2019 Кайрат-ЖастарКайрат-Жастар 2:0
Жетысу БЖетысу Б
23.06.2019 ЭкибастузЭкибастуз 2:0
Шахтёр-БулатШахтёр-Булат
23.06.2019 Кызыл-Жар СККызыл-Жар СК 1:0
КаспийКаспий
23.06.2019 Астана МАстана М 1:3
БайконурБайконур
23.06.2019 АкжайыкАкжайык 2:1
Академия ОнтуАкадемия Онтустик
23.06.2019 Актобе-ЖасАктобе-Жас 0:2
АлтайАлтай
12 тур
29.06.2019 МахтааралМахтаарал 2:1
ЭкибастузЭкибастуз
29.06.2019 КаспийКаспий 3:1
КыранКыран
29.06.2019 Академия ОнтуАкадемия Онтустик 2:0
Актобе-ЖасАктобе-Жас
29.06.2019 Кайрат-ЖастарКайрат-Жастар 2:3
Астана МАстана М
29.06.2019 БайконурБайконур 0:2
АкжайыкАкжайык
29.06.2019 Жетысу БЖетысу Б 1:1
Шахтёр-БулатШахтёр-Булат
29.06.2019 АлтайАлтай 0:1
Кызыл-Жар СККызыл-Жар СК
13 тур
06.07.2019 Кызыл-Жар СККызыл-Жар СК 5:0
Академия ОнтуАкадемия Онтустик
06.07.2019 Астана МАстана М 0:3
Жетысу БЖетысу Б
06.07.2019 ЭкибастузЭкибастуз 1:4
КаспийКаспий
06.07.2019 Шахтёр-БулатШахтёр-Булат 4:0
МахтааралМахтаарал
06.07.2019 Актобе-ЖасАктобе-Жас 0:2
БайконурБайконур
06.07.2019 КыранКыран 1:4
АлтайАлтай
06.07.2019 АкжайыкАкжайык 2:1
Кайрат-ЖастарКайрат-Жастар
14 тур
27.07.2019 Академия ОнтуАкадемия Онтустик 2:1
ЭкибастузЭкибастуз
27.07.2019 Кайрат-ЖастарКайрат-Жастар 2:0
Кызыл-Жар СККызыл-Жар СК
27.07.2019 АкжайыкАкжайык 1:1
Жетысу БЖетысу Б
27.07.2019 Актобе-ЖасАктобе-Жас 1:1
Астана МАстана М
27.07.2019 АлтайАлтай 5:0
Шахтёр-БулатШахтёр-Булат
27.07.2019 БайконурБайконур 3:2
КыранКыран
27.07.2019 КаспийКаспий 1:0
МахтааралМахтаарал
15 тур
02.08.2019 Шахтёр-БулатШахтёр-Булат 1:0
Академия ОнтуАкадемия Онтустик
03.08.2019 КыранКыран 4:3
Кайрат-ЖастарКайрат-Жастар
03.08.2019 Кызыл-Жар СККызыл-Жар СК 3:0
Астана МАстана М
03.08.2019 МахтааралМахтаарал 0:1
АлтайАлтай
03.08.2019 ЭкибастузЭкибастуз 0:1
БайконурБайконур
03.08.2019 Жетысу БЖетысу Б 0:0
КаспийКаспий
04.08.2019 Актобе-ЖасАктобе-Жас 1:3
АкжайыкАкжайык
16 тур
10.08.2019 БайконурБайконур 1:0
Шахтёр-БулатШахтёр-Булат
10.08.2019 Актобе-ЖасАктобе-Жас 0:1
Жетысу БЖетысу Б
10.08.2019 АлтайАлтай 0:1
КаспийКаспий
10.08.2019 Астана МАстана М 6:1
КыранКыран
10.08.2019 АкжайыкАкжайык 0:0
Кызыл-Жар СККызыл-Жар СК
10.08.2019 Академия ОнтуАкадемия Онтустик 1:2
МахтааралМахтаарал
10.08.2019 Кайрат-ЖастарКайрат-Жастар 0:0
ЭкибастузЭкибастуз
17 тур
17.08.2019 КыранКыран 1:2
АкжайыкАкжайык
17.08.2019 Шахтёр-БулатШахтёр-Булат 3:2
Кайрат-ЖастарКайрат-Жастар
17.08.2019 КаспийКаспий 3:1
Академия ОнтуАкадемия Онтустик
17.08.2019 МахтааралМахтаарал 1:0
БайконурБайконур
17.08.2019 ЭкибастузЭкибастуз 1:0
Астана МАстана М
17.08.2019 Кызыл-Жар СККызыл-Жар СК 6:0
Актобе-ЖасАктобе-Жас
17.08.2019 Жетысу БЖетысу Б 2:1
АлтайАлтай
18 тур
24.08.2019 БайконурБайконур 1:2
КаспийКаспий
24.08.2019 Кызыл-Жар СККызыл-Жар СК 0:0
Жетысу БЖетысу Б
24.08.2019 Академия ОнтуАкадемия Онтустик 1:1
АлтайАлтай
24.08.2019 Астана МАстана М 1:1
Шахтёр-БулатШахтёр-Булат
24.08.2019 АкжайыкАкжайык 1:0
ЭкибастузЭкибастуз
24.08.2019 Актобе-ЖасАктобе-Жас 1:3
КыранКыран
24.08.2019 Кайрат-ЖастарКайрат-Жастар 0:3
МахтааралМахтаарал
19 тур
30.08.2019 ЭкибастузЭкибастуз 3:0
Актобе-ЖасАктобе-Жас
30.08.2019 КаспийКаспий 1:0
Кайрат-ЖастарКайрат-Жастар
30.08.2019 АлтайАлтай 2:0
БайконурБайконур
30.08.2019 КыранКыран 0:1
Кызыл-Жар СККызыл-Жар СК
30.08.2019 Шахтёр-БулатШахтёр-Булат 0:1
АкжайыкАкжайык
30.08.2019 Жетысу БЖетысу Б 3:1
Академия ОнтуАкадемия Онтустик
30.08.2019 МахтааралМахтаарал 4:0
Астана МАстана М
20 тур
14.09.2019 Кызыл-Жар СККызыл-Жар СК 7:0
ЭкибастузЭкибастуз
14.09.2019 Кайрат-ЖастарКайрат-Жастар 2:0
АлтайАлтай
14.09.2019 КыранКыран 1:1
Жетысу БЖетысу Б
14.09.2019 АкжайыкАкжайык 0:1
МахтааралМахтаарал
14.09.2019 Актобе-ЖасАктобе-Жас 2:3
Шахтёр-БулатШахтёр-Булат
14.09.2019 Астана МАстана М 0:1
КаспийКаспий
14.09.2019 БайконурБайконур 0:0
Академия ОнтуАкадемия Онтустик
21 тур
20.09.2019 МахтааралМахтаарал 2:0
Актобе-ЖасАктобе-Жас
20.09.2019 Шахтёр-БулатШахтёр-Булат 1:2
Кызыл-Жар СККызыл-Жар СК
20.09.2019 Жетысу БЖетысу Б 1:1
БайконурБайконур
20.09.2019 АлтайАлтай 3:0
Астана МАстана М
20.09.2019 ЭкибастузЭкибастуз 4:2
КыранКыран
20.09.2019 КаспийКаспий 1:1
АкжайыкАкжайык
20.09.2019 Академия ОнтуАкадемия Онтустик 0:1
Кайрат-ЖастарКайрат-Жастар
22 тур
28.09.2019 АкжайыкАкжайык 1:0
АлтайАлтай
28.09.2019 Актобе-ЖасАктобе-Жас 0:4
КаспийКаспий
28.09.2019 Астана МАстана М 1:0
Академия ОнтуАкадемия Онтустик
28.09.2019 ЭкибастузЭкибастуз 1:1
Жетысу БЖетысу Б
28.09.2019 Кызыл-Жар СККызыл-Жар СК 3:0
МахтааралМахтаарал
28.09.2019 Кайрат-ЖастарКайрат-Жастар 3:3
БайконурБайконур
28.09.2019 КыранКыран 3:0
Шахтёр-БулатШахтёр-Булат
23 тур
04.10.2019 Жетысу БЖетысу Б 2:0
Кайрат-ЖастарКайрат-Жастар
05.10.2019 АлтайАлтай 2:1
Актобе-ЖасАктобе-Жас
05.10.2019 БайконурБайконур 1:0
Астана МАстана М
05.10.2019 КаспийКаспий 0:2
Кызыл-Жар СККызыл-Жар СК
05.10.2019 Академия ОнтуАкадемия Онтустик 1:2
АкжайыкАкжайык
05.10.2019 МахтааралМахтаарал 3:0
КыранКыран
05.10.2019 Шахтёр-БулатШахтёр-Булат 0:1
ЭкибастузЭкибастуз
24 тур
20.10.2019 КыранКыран 5:1
КаспийКаспий
20.10.2019 АкжайыкАкжайык 5:0
БайконурБайконур
20.10.2019 Кызыл-Жар СККызыл-Жар СК 0:0
АлтайАлтай
20.10.2019 ЭкибастузЭкибастуз 0:5
МахтааралМахтаарал
20.10.2019 Шахтёр-БулатШахтёр-Булат 0:0
Жетысу БЖетысу Б
20.10.2019 Актобе-ЖасАктобе-Жас 0:1
Академия ОнтуАкадемия Онтустик
21.10.2019 Астана МАстана М 0:5
Кайрат-ЖастарКайрат-Жастар
25 тур
27.10.2019 МахтааралМахтаарал :
Шахтёр-БулатШахтёр-Булат
27.10.2019 КаспийКаспий :
ЭкибастузЭкибастуз
27.10.2019 Академия ОнтуАкадемия Онтустик :
Кызыл-Жар СККызыл-Жар СК
27.10.2019 Кайрат-ЖастарКайрат-Жастар :
АкжайыкАкжайык
27.10.2019 БайконурБайконур :
Актобе-ЖасАктобе-Жас
27.10.2019 Жетысу БЖетысу Б :
Астана МАстана М
27.10.2019 АлтайАлтай :
КыранКыран
26 тур
03.11.2019 Кызыл-Жар СККызыл-Жар СК :
БайконурБайконур
03.11.2019 Актобе-ЖасАктобе-Жас :
Кайрат-ЖастарКайрат-Жастар
03.11.2019 ЭкибастузЭкибастуз :
АлтайАлтай
03.11.2019 Шахтёр-БулатШахтёр-Булат :
КаспийКаспий
03.11.2019 Жетысу БЖетысу Б :
МахтааралМахтаарал
03.11.2019 КыранКыран :
Академия ОнтуАкадемия Онтустик
03.11.2019 АкжайыкАкжайык :
Астана МАстана М

Таблица и расписание
Турнирная таблица
Дома
В гостях
Общая таблица
Расписание и результаты матчей
Расписание матчей команд
Игроки
Составы
Легионеры
Статистика игроков
Бомбардиры
Голевые передачи
Очки (гол+пас)
Пропущенные мячи
«Сухие» матчи вратарей
История
Все сезоны
Сводная таблица
Пьедестал
Гвардейцы
Бомбардиры
Турниры 2019/2020
Лига чемпионов
Лига чемпионов АФК
Кубок АФК
Лига Европы
Суперкубок УЕФА
Лига чемпионов. Квалификация
Лига Европы. Квалификация
Д1 Бундеслига
Д1 Премьер-лига
Кубок Футбольной лиги
Д2 Чемпионшип
Д2 Чемпионшип плей-офф
Д3 Первая лига
Д1 Высшая лига
Д1 Высшая лига
Кубок Беларуси
Суперкубок Беларуси
Д2 Первая лига
Д3 Вторая лига
Дуб Турнир дублеров
Д4 Гомельская область
Д1 Первый дивизион А
Д1 Бундеслига
Д2 Вторая Бундеслига
Д1 Эровнули лига
Д1 Ла Лига
Д2 Ла Лига 2
Д1 Серия А
Д2 Серия B
Д1 Премьер-лига
Суперкубок Казахстана
Кубок Казахстана
Д2 Первая лига
Д1 Национальный дивизион
Д1 Эредивизи
Д1 Экстракласса
Д1 Примейра лига
Д1 Премьер-лига
Стыковые матчи (Д1/Д2)
Д2 ФНЛ
Кубок России
Д3 ПФЛ. Зона «Запад»
Д3 ПФЛ. Зона «Центр»
Д3 ПФЛ. Зона «Урал-Приволжье»
Д3 ПФЛ. «Восток»
Д1 Суперлига
Д1 Высшая лига
Кубок федерации
Д1 Высшая лига
Д1 Суперлига
Суперкубок Узбекистана
Кубок Узбекистана
Кубок лиги
Д2 ПРО-лига A
Кубок ПФЛ
Д1 Премьер-лига
Суперкубок Украины
Д1 Лига 1
Д2 Лига 2
Д1 Первая Лига
Д1 Первая лига
Д1 Суперлига
Д1 Премьершип
Д1 Премиум-лига

© www.teams.by bygoals@gmail.com